zenon Softverska Platforma
Platforma za automatizaciju u industriji i energetici, sa preko 300 drajvera i protokola za direktnu komunikaciju sa bilo kojim hardverom i jedinstvenim sistemom razvoja projekata putem parametrizacije umesto programiranja.
WSCAD rešenja za efikasan inženjering
WSCAD ELECTRIC je ECAD softver zasnovan na savremenim tehnologijama kao što su proširena stvarnost, multi-threading i automatizacija.
Savremeni HMI, IPC i Embeded sistemi
Savremeni HMI, IPC i Embeded sistemi
EXOR Internetional nudi širok spektar rešenja za automatizaciju. X platforma kombinuje savremene HMI sisteme, industrijske računare i Embeded sisteme, povezane zajedničkim softverskom alatom JMobile-om i Corina Cloud-om.
RealWear Head Mounted Tablet
RealWear Head Mounted Tablet
HMT-1 je hands-free uređaj kompanije Realwear, koja obezbeđuje bezbedan i nesmetan rad na terenu ili na udaljenim lokacijama.