zenon HMI/SCADA/MES sistem
zenon HMI/SCADA/MES sistem
zenon predstavlja ergonomski alat za praćenje, kontrolu i automatizaciju u dimaničnom segmentu izveštavanja senzora do ERP.
EPLAN efikasan inženjering
EPLAN efikasan inženjering
Profesionalna CAE rešenja za optimizaciju procesa na području inženjeringa u elektrotehnici, fluidnoj tehnologiji, procesnoj tehnologiji, crtanju ormana i kablovskih snopova.
Andritz mikro hidroelektrana
Andritz mikro hidroelektrana
Efikasnost Arhimedovog hidrodinamičkog šrafa je u poređenju sa drugim sistemima malih hidroelektrana iste veličine slična ili bolja.